ויקה גורדון

מחלקת גביה

תואר ראשון: הוראה / סוציולוגיה- כלכלה