דוחות אפס

גיל סיטון

צוות המחלקה כולל שמאים משפטנים וכלכלנים מנוסים בתחומי המיסוי, התכנון, המשפט והייזום. עבודת המחלקה נעשית תוך הסתמכות על מאגרי מידע מגוונים אשר פותחו במשרד במהלך שנות פעילותו.

דו"ח בדיקת כדאיות כלכלית להקמת פרויקט כמקרקעין (דו"ח אפס) הינו דו"ח המציג בדיקה עסקית בטרם יתקבל מימון בנקאי להקמת הפרויקט (ליווי פיננסי) הדו"ח כולל בין היתר בדיקה תכנונית של זכויות הבניה, בדיקה משפטית של הזכויות בנכס, אומדנים לעלויות ההקמה ואומדנים להכנסות הצפויות בפרויקט.
הבדיקה נעשית לכל סוגי הפרויקטים כגון מגורים, משרד, מסחר, תעשיה, מלונאות, דיור מוגן, תחנת דלק, מקבצי דיור ועוד.

מנהל המחלקה הוא מר גיל סיטון, מתכנן עירוני M.A. משפטן ושמאי מקרקעין​