שמאות מקרקעין

גלעד גלבאום

רוני כהן

המחלקה מתמחה בכל מגוון שירותי שמאות המקרקעין – הערכות שווי לנכסי מקרקעין שונים ולרבות נדל"ן מניב, מרכזים מסחריים, בתי אבות, דיור מוגן, מלונות, תחנות דלק, שטחים חקלאיים, מבני מגורים ועוד.

המשרד כלול ברשימת השמאים המורשים לחוות דעת לבטחונות לאשראי של כל הבנקים בישראל (לאומי, פועלים, מזרחי טפחות, דיסקונט, הבינלאומי, איגוד, ירושלים, מרכנתיל דיסקונט, UBANK, בנק פועלי אגודת ישראל, אוצר החיל ומסד).

צוות המחלקה כולל שמאים וכלכלנים מנוסים בתחומי המיסוי, המשפט והייזום.עבודת המחלקה נעשית תוך הסתמכות על מאגרי מידע מגוונים אשר פותחו במשרד במהלך שנות פעילותו.

מנהלי המחלקה הם: מר גלעד גלבאום שמאי מקרקעין ובוגר מנהל עסקים ומר רוני כהן כלכלן ושמאי מקרקעין.